Připravujeme.....

Autor: MartinM (martin.majer@seznam.cz), Téma: 15
Vydáno dne 25. 05. 2005 (2195 přečtení)
Letošní jaro a léto je plné nejrůznějších jubileí, včetně kulatých třicetin objevu jeskyně Martina (17.7.1975) a třiceti let trvání samostatné tetínské speleoskupiny. Ty klíčové momenty se odehrály v Kodě, v 15. krasové skupině.

Ve stejném období mají životní jubilea i někteří významní krasoví badatelé, kteří v Kodě působili, po jeskyních v okolí Tetína se hojně pohybovali a s členy naší skupiny byli ve styku (Václav Cílek překvapivé padesátiny a Vojen Ložek v plné aktivitě osmdesátku). Všem jubilantům přejeme další léta plná aktivity. Bylo by proto nanejvýš vhodné tuto nezvyklou kumulaci jubileí oslavit nikoliv tradičně (tedy v hospodě) ale nějakým pěkným objevem, samozřejmě že v 15. krasové skupině. Ctěnému diváctvu přinášíme první pohledy do tajemného, dosud neprobádaného podzemí Kody. Kterápak asi jeskyně to je, neznáte ji někdo? že by Jubilejní? Těšte se na 17. července..........
Text: Karel ž.

Foto: Martin M.