Návštěva od protinožců

Autor: MartinM (martin.majer@seznam.cz), Téma: Lokality Českého krasu
Vydáno dne 16. 09. 2005 (3298 přečtení)
Ve dnech 5. až 7. září pobyl a pracoval v jeskyních českého krasu přední světový odborník na morfologii jeskyní, člen sekretariátu International Union of Speleology, dr. Armstrong Osborne z Univerzity v Sydney, Austrálie.

V současné době se zabývá hlavně tvary jeskynních stropů, které vznikly rozpouštěním směrem zdola nahoru. Tedy nejrůznějšími kopulemi a směrem k povrchu slepými komíny. Soudí totiž, že v jejich tvaru může být zakódována informace o tom, zda vznikly teplotní nebo hustotní konvencí vody v jeskyni, směsovou korozí při míšení dvou různých typů vod, turbulencí rychle proudící vody, nebo kondenzační korozí nad vodní hladinou. Různých výklenků a slepých komínů ve stropech jeskyní máme v českém krasu tolik, že ho přilákaly až z opačného konce světa. Tak podrobně jako on ještě asi tvary těchto jevů nikdo nedokumentoval. Používá kombinaci digitálních sklonoměrů a laserových dálkoměrů, stereofotografie a další kouzla.

Většinu času pobyl v Koněpruských jeskyních, kde byl se svým neobvyklým vybavením vítaným zpestřením prohlídkové trasy. Když občas průvodce menším i v?tším dětem řekl, že záhadný badatel je z Austrálie, Armstrong na důkaz skákal snožmo po jeskyni s výkřiky Kangaroo! Kangaroo! (pro ty, co neznají angličtinu: Klokan! Klokan!) a nadšeně ukazoval dětem kapsu na břiše své bundy. Několika výpravám též neopomněl vysvětlit, že jako správný jeskyňář přišel z Austrálie "spodem" a ukazoval při tom na ústí Letošníkovy propasti. Zřejmě ji bude nutné trochu prohloubit, aby byla napravena dezinformace návštěvníků.

Program v jeskyních v okolí Tetína byl o poznání nudnější, během dokumentace kopulí v Sedmisálové jeskyni nešel kolem vůbec nikdo. K.ž.