Logo 1-02

Stránky základní organizace České speleologické společnosti 1-02 Tetín; e-mail: tetin@speleo.cz

Datum: 18. 07. 2024   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Ke stažení | Odkazy |    

  Hlavní menu
 • Hlavní stránka
 • Kontakt
 • Jeskyně v okolí Tetína
 • Zatajemstvím tetínského podzemí - PDF 5.8 MB
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Rozšírené vyhledávání
 • Chcete s námi jeskyňařit? Napište.

 •   Seznam rubrik
   Členové a funclub
   Další krasové oblasti
   Expedice
   Humor
   Kalen(d)ář akcí
   Kronika
   Lokality Českého krasu
   Organizační Informace
   Pseudokras
   Setkání jeskyňářů v Českém krasu
   Volné téma
   Výstava

    Expedice KRAS

  Již deset let se podílíme na vyzkumu ve Slovinsku. Navštivte stránky věnované průzkumu v oblasti Krasu.

    Doporučujeme:  12-003 Nová jeskyně na Damilu
  Vydáno dne 19. 11. 2003 (3553 přečtení)  Nová jeskyně se nachází pode dnem Modrého lomu na Damilu v katastru obce Tetín. Vchod oválného profilu 1,5 x 0,9 m tvoří ústí propasti a leží v 306,2 m n.m. Jeskyně byla odkryta v roce 1953 při těžbě v lomu a v témže roce byla zdokumentována F. Skřivánkem a V. Hodáčem. Z důvodu bezpečnosti prací v lomu bylo krátce po objevu propasťovité ústí jeskyně zakryto a zavaleno a až do roku 1989 se jej přes veškerou snahu nedařilo znovu nalézt. Teprve v r. 1989 byla s pomocí buldozeru jeskyně opět nalezena. Jeskyně je vyvinuta ve facii sliveneckých a loděnických vápenců pražského souvrství, které se nacházejí v subhorizontální poloze vzhledem ke své pozici v jádře synklinály a blízkosti hlavní podélné osy Barrandienu. Převážná část jeskyně je vytvořena v masivních, růžových až načervenalých, hrubě krystalických vápencích sliveneckých, pouze ve vstupní partii jeskyně vystupují převážně červené vápence loděnické. Jeskyně tvoří systém puklinového charakteru, jehož morfologie je podmíněna především vlastnostmi masivních sliveneckých vápenců, které jsou porušovány subvertikálními až vertikálními puklinami. Prostory predisponované těmito puklinami mají úzký a vysoký tvar a v některých místech přecházejí v komíny. Celková délka jeskyně dosahuje 156 m s převýšením 26,7 m. Při objevu v roce 1953 se v jeskyni nacházela tři malá podzemní jezera, ale v současné době se již voda v jeskyni nevyskytuje. Vchod do jeskyně tvoří vstupní propast hloubky 4,5 m, z jejíhož dna vybíhá několik pokračování. Nejdůležitějším z nich je strmě klesající, 16 m dlouhá tzv. Samova chodba, která v závěru ústí skalním stupněm do hlavní větve jeskyně. Hlavní větev jeskyně je vytvořena na výrazné tektonické poruše směru ZSZ - VJV s úklonem 60 - 75o k SSV. Tvoří ji dlouhá, místy poměrně vysoká chodba, která na několika místech přechází do větších dómovitých prostor a vysokých komínů. Na paralelní poruše s hlavní dislokací je vyvinuta největší prostora celé jeskyně. Tvoří ji dóm v délce 16 m, šířky až 4,5 m a výšky až 10 m. Dno jeskyně je tvořeno převážně sutí a odpadanými skalními bloky, které většinou překrývají původní jílovitohlinitou výplň jeskyně. Běžná krápníková výzdoba v jeskyni chybí a je zastoupena pouze třemi drobnými stalaktity v Krápníkovém dómu. Kalcit však v jeskyni tvoří výplň puklin, zejména pak zmiňované hlavní tektonické poruchy, kde dosahuje mocnosti od 0 do 55 cm. Bílé, žluté až načervenalé, na povrchu silně korodované klence kalcitu pokrývají na několika místech jihovýchodní stěnu jeskyně a vytváří tak sporadickou výzdobu. Poměrně hojným minerálem v celé jeskyni je hnědočerný až černý pórovitý limonit, prostoupený polohami zemitého okrového limonitu, který tvoří nápadné rozrušené polokulovité hlízy s koncentrickou stavbou, limonitové kůry a výplně puklin. Nově byl v jeskyni zjištěn výskyt aragonitu ve formě čirých až medových, stébelnarých až jehlicovitých krystalků o maximální velikosti 2 mm, tvořících nesouvislé bílé povlaky na stěnách jeskyně. Nová jeskyně je od svého objevu největší jeskyní 12. krasové oblasti.


  Související články:
  Tři fotoakce pro knihu Jeskyně České republiky (07.09.2008)
  Nová jeskyně (02.01.2007)

  ( Celý článek! | Autor: administrator | Informační e-mailVytisknout článek )

    Krátké zprávy

  15.02.2012: Přednáška a promítání
  14. dubna 2012 se v Srbsku v Českém krasu uskuteční přednáška o Petzoldových jeskyních. Více zde.

  05.05.2011: 10. ročník lezecké soutěže CHLUMOCHOD 2011
  se uskuteční 7. 5. 2010 v lomu na Chlumu v České krasu. Další informace jsou na stránkách: http://speleo.kuk.cz

  30.03.2011: Úklid Tetínské rokle
  Jeskyňáři Tetín zvou milovníky přírody a občany Tetína na úklid Tetínské rokle. Sraz 16.4. v 10 hod u čističky. Po práci se uskuteční pro účastníky terénní exkurse po krasových jevech. Přilba, světlo, pevné boty podmínkou.

  07.03.2011: Jeskyňářský bál 2011
  9.4.2011 od 20:00 v kulturním domě na Tetíně se uskuteční tradiční Jeskyňářský bál. Tentokrát bude hrát kapela Adostband. Všechny co nejsrdečněji zveme. Pozvánka v PDF je zde.

  29.12.2010: Výroční členská schůze
  se koná 5. 2. 2011 od 17:00 v salónku kulturného domu na Tetíně. Na stejný den se chystá pracovní akce v Propástkách. Informace o akci u Smrťáka.


    Vyhledávání

  Hledej na stránkách:


   
  Stránky provozujeme na: