Listopadový sumář

V měsíci listopadu:

Proběhly čtyři kopací akce na našich lokalitách.

Proběhla jedna mapovací akce na našich lokalitách

Testovali jsme výskyt podzemních prostor pomocí různých geofyzikálních metod

Michal Hejna a Martin Majer pokřtili v berounském Muzeu Českého krasu knihu Podzemí Berounska a Hořovicka

Ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Petrbok jsme uspořádali v Srbsku U lanovky přednášku J. Hromase a V. Lysenka o počátku jeskyňaření v Českém krasu

Přednáška ke knize Podzemí Berounska a Hořovicka

Ve čtvrtek 12.12.2019 se od 17 hodin uskuteční v Muzeu Českého krasu přednáška Michal Hejna a Martina Majera na téma podzemí Berounska a Hořovicka.

Muzeum Českého krasu zve na akci těmito vzletnými slovy:

Autoři knihy představí podzemí Berounska a Hořovicka

Za tajemstvím jeskyní, štol a dolů v regionu vás na besedě v Muzeu Českého krasu zavede geolog Michal Hejna a fotograf a speleolog Martin Majer. Autoři nedávno vydané knihy Podzemí Berounska a Hořovicka představí zájemcům krasové i pseudokrasové jeskyně, podzemní svatyně a obětiště, doly na železo, uhlí, drahé kovy, stavební suroviny, rozsáhlé vápencové lomy nebo systémy dopravních štol a pozůstatky po budování podzemních továren německé Třetí říše. Návštěvníci se budou moci zeptat na cokoliv, co souvisí s prostory ukrytými pod povrchem. Na místě bude také možné zakoupit zmíněnou publikaci za zvýhodněnou cenu.

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince 2019 od 17 hodin v Muzeu Českého krasu, Husovo nám 87. Vstupné 40 Kč. Součástí programu bude také projekce unikátních záběrů.

Přednáška Vzpomínky na jeskyňaření v Českém Krasu v 50. – 70. letech

V sobotu 23.11. jsme ve spolupráci se spřízněnými ZO a Vlastivědným spolkem Petrbok uspořádali v Srbsku U lanovky přednášku Vladimíra Lysenka a Jaroslava Hromase s názvem Vzpomínky na jeskyňaření v Českém Krasu v 50. – 70. letech.

Nutno přiznat, že Český kras byl co do výzkumu jeskyní za Moravským krasem poněkud pozadu a soustavné jeskyňářské aktivity se zde započaly v 50. letech 20. století hlavně v souvislosti s objevem Koněpruských jeskyní (pokud to někdo vidí jinak, jsem otevřen diskuzi). Oba přednášející byli tenkrát přímo u zdroje a více než 140 účastníků přednášky se seznámilo s událostmi, které často nebyly nikde publikovány. A že těch událostí bylo. Přednáška samotná trvala se dvěma krátkými přestávkami více než čtyři hodiny.

Po skončení přednášky proběhla do dlouhých nočních hodin volná zábava umocněná hudbou skupiny Tektonika.

fota: M. Majer

Jarní Slovinsko 2019

Jarní expedice do Slovinska se uskutečnila ve dnech 30.3. – 7.4.2019.

Expedice se zúčastnili Roman, Smrťák a Ivan Kotrč z Tetína, Tonda Chaloupka z Rudic, Marcel Slanina z Aragonitu, Martin Vítek, Franta Jakubec a David Krátký z Vratíkova.

Hlavní náplní expedice bylo pokračování dokumentace jevů na listu Komen 12. Bylo zdokumentováno 41 podzemních jevů, většinou krátkých kaveren. Za zmínku stojí pouze nález dvou propastí hlubokých 10 m a hlavně jedné propasti s hloubkou 27 m.

Křest knihy Podzemní památky Středních Čech

Ve čtvrtek 17.10.2019 se v Hornickém muzeu v Příbrami konala převeliká sláva. Za účasti ředitele muzea Josefa Velfla, hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanová, přehšle krojovaných horníků a nekrojovaných nehorníků, pokřtili Václav Cílek, Martin Majer a Lukáš Faltejsek knihu Podzemní památky středních Čech.

Nakladatelství Dokořán o knize píše: Tato kolektivní monografie odhaluje tajemství středočeského podzemí a ukazuje jeho rozmanitost a krásu. Svět nad a pod zemí nemůžeme chápat odděleně – těžba zlata, stříbra, železa, uranu, uhlí a vápence měla obrovský vliv na samotný vznik českých zemí a posledních tisíc let byla jednou z hlavních sil vývoje společnosti. Když se na oblast středních Čech podíváme z hlediska surovin, rychle pochopíme, proč se staly hospodářským centrem a hnacím „motorem“ země. Berte tuto knihu nejen jako průvodce na výlety, ale také jako návod, jak porozumět kraji, ve kterém žijeme či který navštěvujeme.

Sama paní hejtmanka takto moudře pohovořila: „Křtíme dnes tedy víceméně odbornou knihu, u níž je nutné ocenit, že se jejím autorům podařilo propojit svět lidí se světem přírody a našeho podzemí. Tato pečlivá a zároveň vysoce odborná práce a snaha o popularizaci ne příliš jednoduchého tématu si skutečně zaslouží naše poděkování. Děkuji proto i tentokrát všem autorům jednotlivých kapitol této vzácné knihy za to, že vložili další kamínek do mozaiky povědomí nás všech, jak vzácně rozmanitý je náš kraj a jak zajímavý život probíhá v jeho podzemí.“

Foto: M. Majer, P. Brodecký

Říjnový souhrn

V měsíci říjnu:

Proběhly dvě mapovací akce na našich lokalitách.

Proběhla jedna fotografická akce na našich lokalitách.

Uspořádali jsme podzimní expedici do slovinského Krasu.

Několik členů navštívilo exkurzně Izrael.

Jeden člen se zúčastnil oslav 40. výročí založení ČSS v Jedovnici.

Martin Majer, Lukáš Faltejsek a Václav Cílek pokřtili v Příbrami knihu Podzemní památky Středních Čech.

Podzimní Slovinsko 2019

Podzimní expedice do Krasu se uskutečnila ve dnech 19. – 28. října. Expedice s věkovým průměrem lehce pod šedesát let a meridiánem rovných šedesát let se zúčastnili Cimbál, Roman a Smrťák z Tetína, Tonda Chaloupka z Rudic a Martin a Nela Vítkovi a Robert Šamonil z Vratíkova.

Několik předešlých podzimních expedic proběhlo počátkem listopadu. Většinu týdne propršelo a místní nám říkali, že kdybychom přijeli o týden dříve, měli bychom nádherné počasí. Letos jsme tedy přijeli o týden dříve a měli opravdu krásné počasí. Popravdě až moc krásné, takže na celodenní prodírání křovím v overalu či dlouhém pevném oblečení to moc nebylo.

V rámci povrchového průzkumu jsme našli a zdokumentovali 21 podzemních objektů, většinou krátkých kaveren. Za zmínku tak stojí pouze 25 m hluboká propast objevená tetínskou sekcí a pojmenovaná na počest Robertovi manželky Evino brezno.

Kromě povrchového průzkumu proběhlo pět prolongačních akcí v jeskyni Goli Duh. Jedná se o šikmo ukloněnou až vertikální puklinu, která v letních měsících nasává vzduch. Vzhledem k tomu, že jsme disponovali větší pracovní silou, než jsou schopni dát dohromady Slovinci, vyčistili jsme vnitřní deponie a pokračovali v rozšiřování pukliny. Během pěti akcí jsme prohloubili jeskyni o 2 m na současnou délku 11 m a hloubku 8 m.

V rámci kulturní vložky jsme se zúčastnili otevření muzea 1. sv. války v Opatje Selu, kde nás současný župan přivítal jako čestné hosty a předchozí župan pozval na pivo.

Křest knihy Podzemí Berounska a Hořovicka

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 pokřtili v Muzeu Českého krasu zasloužilý jeskyňář Jaroslav Hromas, dobrá duše Chrustenické šachty Miki Dobrý a král montanistů rytíř Surikata knihu tetínských jeskyňářů Michala Hejny a Martina Majera Podzemí Berounska a Hořovicka.

 

Kniha se ve dvou nosných kapitolách věnuje jeskyním a důlnímu podzemí a ve dvou vedlejších kapitolách nacistickým továrnám a existujícímu i neexistujícímu hradnímu a zámeckému podzemí.

Anotace knihy říká: Těžko bychom hledali v České republice další takový region, kde by se na jednom místě nacházely krasové i pseudokrasové jeskyně, podzemní svatyně a obětiště, doly na železo, uhlí, drahé kovy, stavební suroviny, rozsáhlé vápencové lomy, nebo systémy dopravních štol a pozůstatky po budování podzemních továren německé Třetí říše. Takovou koncentraci odlišných typů podzemních prostor naleznete opravdu jen zde.

O všech zmíněných podzemních objektech se dozvíte podstatně více od renomovaných autorů a jeskyňářů Michala Hejny a Martin Majera. Jejich kniha přináší přehledně zpracovanou ochutnávku bohatého podzemního dědictví tohoto kraje s mnoha barevnými fotografiemi, které ilustrují pestrost a krásu jinak tmou zahalené podzemní říše. Vydejte se tedy spolu s autory prostřednictvím knihy na průzkum podzemí berounského a hořovického regionu, které zasluhuje nejen naši pozornost, ale hlavně ochranu a úctu, stejně tak, jako historické památky na povrchu.

(foto: Daniel Kreissl)

 

Malham 2019

Tetínští jeskyňáři Markéta Jakovenko a Cimbál se v únoru letošního roku zúčastnili expedice Malham 2019 uspořádanou Evropskou speleologickou federací, Izraelským centrem pro výzkum jeskyní a Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě.

Vedle dvou českých zástupců se expedice zúčastnili jeskyňáři z Izraele, Bulharska, Německa, Rumunska, Ruska a Chorvatska.

Účastnící expedice strávili deset dní v poušti na hoře Mt. Sedom …..

….. s exkluzivním výhledem na Mrtvé moře a Jordánsko.

Cílem expedice bylo hlavně dokončit mapu jeskyně Malham, které byla v té době s 5,8 km druhou nejdelší solnou jeskyní na světě. Cíl byl splněn částečně. Délka jeskyně přesáhla 10 km, ale finální podoba mapy čeká na expedici Malham 2020.

Kromě jeskyně Malham navštívili účastnící expedice exkurzně jeskyně Colonel pit a Mifratzim.