Květnový sumář

Měsíc květen zatím patří k nejúspěšnějším měsícům tohoto roku. Z jeskynních akcí jsme zvládli:

  • věnovat se dvěma exkurzím na naše lokality
  • osm kopacích akcí, tentokrát i malými dílčími objevy
  • tři mapovací akce

Dne 21. května proběhla brigáda na boudě spojená s oslavou trojnarozenin. Na přiložených fotkách od Markéty pěkně vynikne hlavně aktivita rodiny Dvořákovi, kdy Katka podávala kýble takovou rychlostí, že se je nepodařilo zaostřit, o Todově pohybu nemluvě.

Hned na dvou frontách jsme bojovali 28.5., kdy se konal jednak Petrbokův memoriál, jednak dětský den na hřišti.

Na Petrbokově memoriálu jsme tentokrát dokázali z člena a přátel skupiny postavit dvě mužstva – Tetín A a Tetín B. Na předstartovní fotografii od Bóži se ještě všichni účastníci usmívají. Ireně z Tetína A došel úsměv po zhruba 300 m, kdy ji upadla šlapka, Cimbála z Tetína B postihla podobná nehoda za Kuchařem. I tak se Tetín B umístil na pěkném 3. místě mezi družstvy a Bóža opanovala kategorii matky. Kompletní výsledky jsou dostupně zde: https://www.geospeleos.com/Petrbok/Index.htm

Na dětském dni jsme tradičně obsadili jedno stanoviště, kde měly děti možnost vyšplhat po lanovém žebříku či stavět komín z přepravek. Naštěstí letos nebyl takový nával jako předchozí rok, ale i tak jsme byli v zápřahu od jedné do půl šesté. Další stanoviště obsadila také již tradičně speleozáchranka s traverzem. Níže několik momentek od Bóži.

Speleofórum 2022

Na letošním Speleofóru, které se konalo ve dnech 22.-24.4. ve Sloupu, nereprezentovala tetínské jeskyňáře zrovna početná delegace, ale co chybělo Markétě a Cimbálovi na kvantitě, to dohnali kvalitou.

Sobotní blok přednášek začal Pavel Kubálek prezentací archeologického průzkumu jeskyně Martina.

Odpoledne seznámil Cimbál přítomné s výsledky expedice na Sokotru.

To nejlepší pak přišlo při slavnostní večeru, kdy převzala Markéta z rukou Mojmíra Závišky a předsedy ČSS Honzy Lenarta cenu za nejlepší výroční zprávu.

Fota: Bóža, Pavel Kubálek

Dubnový sumář

V měsíci dubnu se nám podařilo:

po dvou a půl letech opět vyrazit do Slovinska – viz samostatný článek

zanechat výraznou stopu na Speleofóru – viz samostatný článek

namontovat jednu závěsnou dráhu

šestkrát prolongovat na našich lokalitách, tradičně s minimálním posunem

spolupracovat na uzávěru jedné jeskyně

Foto: Tod

Březnový sumář

V měsíci březnu jsme si vybrali lehčí oddechový čas, ale i tak jsme:

Provedli pět dokumentačních akcí

Odpracovali dvě prolongační akce

Vyrazili za křivoklátským nekrasem

Uspořádali konferenci Český neKras

Průzkum čehosi kýmsi kdesi od neznámého autora.

Únorový sumář

V měsíci únoru jsme:

Zvládli pět dokumentačních akcí

Jednou vyrazili do Křivoklátského pseudokrasu

Odpracovali pět prolongačních akcí

Slanili k několika vchodům v údolí Berounky, čímž jsme doplnili databázi míst, kde nic není

Úspěšně absolvovali výroční členskou schůzi, kdy jsme si zvolili nového předsedu

Navštívili spřízněný Vratíkovský kras

Mapující Markéta od Cimbála