Srpnový sumář

Srpnová prázdninová sestávala toliko:

  • z jedné prolongační akce
  • tří dokumentačních akcí
  • jedné účasti na expedici do rakouského Loferu

Kromě toho probíhala soustavná dokumentační činnost na našem broumovském detašovaném pracovišti.

Neúspěšná záchrana srnce z jedné nejmenované propasti (foto C.)

Červencový sumář

Červenec se nesl ve znamení prázdnin a odpovídala tomu i naše činnost.

Z pracovních akcí se uskutečnily pouze dvě prolongační a dvě dokumentační akce.

Dva členové se zúčastnili ve spolupráci se ZO 7-01 Orcus studijní cesty po moravských krasových a pseudokrasových lokalitách.

Dva členové se podíleli na tradiční vynášce na rakouský Lofer, která je přípravnou akcí na srpnovou hlavní expedici.

Jeden člen pomáhal při prolongační akci ve slovenském Tisovci.

Jeden člen nás reprezentoval mezinárodním speleologickém kongresu ve Francii.

B. Vrabcová u Komínové jeskyně v Malhostovickém krasu (foto C.)

Červnový sumář

V červnu už se většina členů těšila na prázdniny a tomu odpovídaly i naše aktivity. Za celý měsíc se naše činnost orientovala následně:

Proběhly tři kopací akce na našich lokalitách.

Hned sedmkrát jsme vyrazili do blízkého pseudokrasu.

Lezeckého dne na Chlumu a semináře Nehoda v jeskyni se v různé fázi zúčastnili čtyři členové.

Na konci června jsme na boudě oslavili příchod prázdnin.

Jeden člen exkurzně jeskyňařil ve Francii.

Jeden člen se zúčastnil akce v Izraeli vedené Izraelským centrem pro výzkum jeskyní při Hebrejské Universitě v Jeruzalémě

Momentka z mapování izraelských jeskyní od Markéty

Květnový sumář

Měsíc květen zatím patří k nejúspěšnějším měsícům tohoto roku. Z jeskynních akcí jsme zvládli:

  • věnovat se dvěma exkurzím na naše lokality
  • osm kopacích akcí, tentokrát i malými dílčími objevy
  • tři mapovací akce

Dne 21. května proběhla brigáda na boudě spojená s oslavou trojnarozenin. Na přiložených fotkách od Markéty pěkně vynikne hlavně aktivita rodiny Dvořákovi, kdy Katka podávala kýble takovou rychlostí, že se je nepodařilo zaostřit, o Todově pohybu nemluvě.

Hned na dvou frontách jsme bojovali 28.5., kdy se konal jednak Petrbokův memoriál, jednak dětský den na hřišti.

Na Petrbokově memoriálu jsme tentokrát dokázali z člena a přátel skupiny postavit dvě mužstva – Tetín A a Tetín B. Na předstartovní fotografii od Bóži se ještě všichni účastníci usmívají. Ireně z Tetína A došel úsměv po zhruba 300 m, kdy ji upadla šlapka, Cimbála z Tetína B postihla podobná nehoda za Kuchařem. I tak se Tetín B umístil na pěkném 3. místě mezi družstvy a Bóža opanovala kategorii matky. Kompletní výsledky jsou dostupně zde: https://www.geospeleos.com/Petrbok/Index.htm

Na dětském dni jsme tradičně obsadili jedno stanoviště, kde měly děti možnost vyšplhat po lanovém žebříku či stavět komín z přepravek. Naštěstí letos nebyl takový nával jako předchozí rok, ale i tak jsme byli v zápřahu od jedné do půl šesté. Další stanoviště obsadila také již tradičně speleozáchranka s traverzem. Níže několik momentek od Bóži.

Speleofórum 2022

Na letošním Speleofóru, které se konalo ve dnech 22.-24.4. ve Sloupu, nereprezentovala tetínské jeskyňáře zrovna početná delegace, ale co chybělo Markétě a Cimbálovi na kvantitě, to dohnali kvalitou.

Sobotní blok přednášek začal Pavel Kubálek prezentací archeologického průzkumu jeskyně Martina.

Odpoledne seznámil Cimbál přítomné s výsledky expedice na Sokotru.

To nejlepší pak přišlo při slavnostní večeru, kdy převzala Markéta z rukou Mojmíra Závišky a předsedy ČSS Honzy Lenarta cenu za nejlepší výroční zprávu.

Fota: Bóža, Pavel Kubálek