Dubnový sumář

V měsíci dubnu se nám podařilo:

po dvou a půl letech opět vyrazit do Slovinska – viz samostatný článek

zanechat výraznou stopu na Speleofóru – viz samostatný článek

namontovat jednu závěsnou dráhu

šestkrát prolongovat na našich lokalitách, tradičně s minimálním posunem

spolupracovat na uzávěru jedné jeskyně

Foto: Tod

Březnový sumář

V měsíci březnu jsme si vybrali lehčí oddechový čas, ale i tak jsme:

Provedli pět dokumentačních akcí

Odpracovali dvě prolongační akce

Vyrazili za křivoklátským nekrasem

Uspořádali konferenci Český neKras

Průzkum čehosi kýmsi kdesi od neznámého autora.

Únorový sumář

V měsíci únoru jsme:

Zvládli pět dokumentačních akcí

Jednou vyrazili do Křivoklátského pseudokrasu

Odpracovali pět prolongačních akcí

Slanili k několika vchodům v údolí Berounky, čímž jsme doplnili databázi míst, kde nic není

Úspěšně absolvovali výroční členskou schůzi, kdy jsme si zvolili nového předsedu

Navštívili spřízněný Vratíkovský kras

Mapující Markéta od Cimbála

Lednový sumář

Hodnocení lednové činnosti je stručné, zvládli jsme všehovšudy:

  • pět kopacích akcí
  • šest fotografických, mapovacích a jinak dokumentačních akcí

Dvě momentky z fotoakce v Oblézačce od Martina Majera.