Dubnový sumář

Do dubnovém deníčku si naši členové poznamenali:

– čtyřikrát brigádu na boudě

– čtyřikrát mapovací a dokumentační akci

– třikrát průzkumnou povrchovou akci

– jeden geofyzikální průzkum

– několik úklidových akcí v údolí Berounky

– dva výjezdy do nedalekého nekrasu

– výjezd do Izraele

– úspěšnou výpravu na Speleofórum – viz samostatný článek

– a aby se neřeklo, tak i dvě kopací akce

Dvě dubnové momentky – geofyzikální průzkum u Martiny a dokumentace jeskyní ve Velkolomu Čertovy schody (fota M. Majer)

Tetínská stopa na Speleofóru

Letošní Speleofórum se konalo ve dnech 21.-23.4.2023 tradičně ve Sloupu a tetínská výprava zaznamenala dlouho nevídaných šest členů – Bóžu, Lenku, Markétu, Cimbála, Netopejra a Jirku Poučka. A tradičně jsme zanechali výraznou stopu.

Fota z pátečního bloku – na prvním snímku rozezná pozorné oko všechny Tetíňáky kromě Cimbála, který fotil, Bóži, která zrovna stála vedle něj, Markéty, která přijela až v sobotu, Lenky, která si ještě plnila pracovní povinnosti, Jirky, který si hledal venku místo na spaní, a Netopejra, který byl zrovna kdoví kde. Na druhé fotce uvádí Lenka film On a marché sous la terre o francouzských jeskyňářích, jehož distribuci zajistila a jenž opatřila titulky. Na posledním snímku přijímá chválu ostatních českokrasových jeskyňářů (Fota Cimbál).

Vrchol sobotního večera – předseda ediční rady ČSS Cimbál vyhlašuje cenu za nejlepší článek ve sborníku Speleofóra, jímž se stal článek o jeskyni Tygří pruhy z pera Netopejrova. Na druhém snímku přebírá šťastný autor ceny z rukou předsedy ČSS Jana Lenarta a konferenciéra Mojmíra Závišky. Bohužel druhý z autorů článku, Pavel Čáp, musel odjet před vyhlášením. Následuje tradiční proslov laureáta. Mimochodem na téma Tygřích pruhů přednesl Netopejr dopoledne také strhující přednášku (fota Markéta 2x, Krtek).

Březnový sumář

Březen byl na všech frontách úspěšný, neb:

Uspořádali jsme 2. ročník konference Český neKras – viz samostatný článek

Čtyři členové vyrazili do Slovinska – viz samostatný článek

Jeden člen jeskyňařil v Izraeli

Při pěti akcích jsme dokumentovali naše i přespolní lokality

Připravili jsme podklady pro geofyzikální průzkum

Při dvou brigádách jsme zvelebovali základnu

Jednou jsme prolongovali

A v neposlední řadě zaznamenali jeden nevýznamný objev

Jeden pamětnický snímek – takhle vypadaly stěny v kuchyni, než se do nich pustil Uzel. Na výsledek nechť se přijde každý podívat (foto Cimbál).

Jarní Slovinsko 2023

Jarní Slovinsko se v komorní sestavě uskutečnilo ve dnech 25.3.-2.4. Expedici zahájili tetínští Smrťák a Ivan Kotrč s vratíkovským Martinem Vítkem, ve středu je doplnili Cimbál s Marušákem st.

I v takto okleštěné sestavě se účastníkům povedlo zaregistrovat 28 podzemních objektů, většinou kaveren, ale také jednu 13 m hlubokou propast nazvanou Démon Krasu a jednu 10 m dlouhou jeskyni, ukrývající se v jedné z kaveren. Určitý potenciál skrývá i zatím necelé 2 m hluboká propástka objevená předposlední den expedice.

Kromě toho jsme zmapovali dvě již z dřívějška známé propasti, zúčastnili se výroční schůze temnických jeskyňářů a Šalvějového pochodu a pomohli s prolongací v několik jeskyních.

Co na to říct? Dobře my.

Účastníci expedice se šťastně usmívají, neb po focení vstoupí do sklípku Boža Lebana (Foto R. Pahor)

Foto Démona Krasu, po kterém byla pojmenována propástka poblíž (foto M. Vítek)

A zatímco se Smrťák vesele usmívá u vchodu …..

….. Ivan do ní statečně slaňuje. (obě fota M. Vítek).

Letecký pohled na kavernu pracovně nazvanou na počest našeho emeritního předsedy Zbuzkova 57. V okolí kaverny se povalují věci Cimbála, který slanil dolů, aby po chvíli s klením vyšel asi o 20 m níže ve svahu druhým vchodem (foto S. Martínek).

Uvnitř kaverny je možno rozjímat nad ostatky neznámého vojína, zda být či nebýt (foto M. Hejna)

A jako bonus kruhový objezd ve vsi Lokvica (foto M. Hejna).

Ocenění pro Bidla a konference Česká neKras

V sobotu 25.3. se za účasti zhruba padesáti návštěvníků konal v salónku tetínské hospody 2. ročník konference Český neKras.

Před vlastní konferencí převzal zakladatel tetínské skupiny J. Plot z rukou tetínského starosty čestné uznání za zásluhy na rozvoji a prezentaci Tetína. Stal se tak po M. Hahnovi druhým držitelem čestného uznání z řad tetínských jeskyňářů.

Odbornou část konference zahájili M. Majer a M. Hejna prezentací průzkumu nekrasových jevů na Křivoklátsku. Na ně navázali J. Moravec a F. Dušejovský novinkami z Broumovska. S historií a současností výzkumu a průzkumu jeskyní v Labských pískovcích seznámil účastníky J. Kukla a poté pohovořil J. Mertlík o nutnosti přeorganizovat současnou klasifikaci nekrasových jevů. Celý večer zakončili M. Hejna a M. Jakovenko vyprávěním o nekrasových sufózních jeskyních v Izraeli.