Jeskyňáři vítali komisi Vesnice roku

V úterý 4.6.2024 na Tetín zavítala potřetí komise vybírající Vesnici roku Středočeského kraje. Tentokrát pro ně Tetín připravil prezentaci jednotlivých tetínských spolků, mezi nimiž nemohli chybět ani jeskyňáři. Reprezentovala je silná trojka Martin, Smrťák a Cimbál. Martin se Smrťákem se dokonce jako jedni z mála prezentovali ve spolkovém kroji a nutno říci, že hlavně spojení Martinova overalu a tetínského ženského kroje byla oku lahodící.

Tak hlavně aby to pomohlo.

Dozvuky Petrbokova memoriálu

Na letošním 59. ročníků Petrbokova memoriálu jsme opět zanechali nesmazatelnou stopu, pohříchu spíše kvantitativní než kvalitativní. Ochuzeni o některé tradiční opory, ale doplněni o nadějné skoronováčky, povedlo se nám postavit skoro dvě družstva a mezi 28 účastníky jsme tvořili rovnou čtvrtinu závodníků.

Začněme družstvem Buřtů, původně koncipovaný jako družstvo matek se syny, ve kterém do pedálů šlápli Irena s Jirkou a Hanka s Michalem, který se bohužel nepomamil a stal se členem Geospleleos. Družstvo doplnil ještě jakýsi Petr z Chlumu a skončilo na pěkném pátém místem ze sedmi.

Ambice a očekávání vyvolávalo družstvo Tetínských tygrů v silném složení Cimbál, Bóža, Lucka a Jindřiška. Nakonec nikdo vyloženě nezklamal ani nezazářil. Bóža do poslední chvíle bojovala o prvenství mezi ženami i matkami, aby v poslední etapě nechala předjet Helčou a skončila v obou kategoriích druhá, celkově čtrnáctá, o tři místa před Luckou. Vyrovnané výkony podával i Cimbál, který se stále nemohl sžít se svým novým starým kolem, a Jindřiška, když dojeli společně téměř řídítko na řídítku na krásných 25. a 26. místech. Celkově se Tetínští tygři dostali v soutěži týmů do první desítky, když obsadili krásné sedmé místo.

Dobře my, dobře my a ještě jednou dobře my. 

Necelý celý tetínských tým. Chybí pouze Bóža, která ani nestojí za objektivem, nýbrž někde pobíhá – Irena s Jirkou – Ukázka počasí, naštěstí pouze při dojezdu, jinak bylo lépe (fota 2x Martin, Cimbál)

Český neKras 2024

V sobotu 23. března se uskutečnil třetí ročník konference Český neKras. Letošní akce proběhla nad očekávání skvěle a to doslova. Trochu jsme se obávali, že se již do prostory salónku kulturního domu na Tetíně nevejdeme. Trochu jsme se obávali, že souběh s plesem tetínských fotbalistů přinese přetížení obsluhy restaurace a fronty na WC. Trochu jsme se obávali, jestli vše klapne. Vešli jsme se, obsluha skvěle stíhala obě akce, fronty se netvořili, vše klaplo. Novinkou tohoto ročníku byl stánek ČSS s tiskovinami a reklamními předměty ČSS, kterou nezajistil nikdo jiný než náš předseda ČSS Leny.

Program byl velice pestrý, složený ze 4 přednášek. Dokonce se téměř povedlo dodržet i celkový čas akce. Na úvod dostal slovo Leny, náš oblíbený předseda ČSS. Upozornil účastníky na stánek ČSS a anketu předsednictva.

První přednášející Michal Filippi zastoupil chybějícího kolegu Jiřího Bruthanse a prezentoval velmi poutavou prezentaci jejich skvělé práce zabývající se zvětrávání pískovců a jiných granulárně se rozpadajících hornin. Přednáška prezentovala přístupnou formou nejzajímavější informace a souvislosti těchto studií. Jelikož výsledky těchto studií byly publikovány v zahraničních odborných časopisech a nemusejí být pro běžného zájemce o tato témata snadno přístupné, proto jsme s nadšením sledovali Michalovo přednášku bohatě ilustrovanou řadou fotografií a videosekvencí zachycující studované jevy a jejich průběh při experimentech.

Druhou prezentaci představila Tereza Staňková, studentka Ostravské univerzity a členka ČSS ZO 7-01 Orcus. Představila nám výsledky speleologického průzkumu v dosud téměř nedotčené krajině Hrubého Jeseníku, kde bylo v roce 2023 objeveno celkem 11 nekrasových jeskyní. Nejdelší z nich, složitý systém Poslední úkryt-Marinina, dosahuje délky 109 m.

Třetí prezentace Josefa Loha nás zavedla do západní části přírodního parku Džbán do okolí Libušína, kde v 80. a 90. letech pod vedením Milana Hlásenského v rámci Stanice mladých ochránců přírody při SOU Poldi SONP Kladno, byly nalezeny a zdokumentovány rozsedlinové (trhlinové) jeskyně propasťovitého charakteru, které se vytvořily v křídových opukách bělohorského souvrství.

Poslední čtvrtou prezentací nás provedl Přemek Brzák ze ZO Českého svazu ochrany přírody Netopýr Varnsdorf, ve které představil pestrost podzemí Šluknovska a Lužických hor na příkladech: pseudokrasové jeskyně na Milštejně, selské studny v Mikulášovicích, podzemní náhony u Naděje, podzemní pivovar Lemberk a niklový důl v Rožanech.  Prezentace byla doprovázena řadou plánků a schémat a poutavým vyprávěním.

Po bloku přednášek a prezentací salónek žil dále diskuzemi a debatami speleologů ještě dlouho do noci.

Na závěr se patří poděkovat: všem, kteří se podílely na organizaci tedy především členům ZO ČSS 1-02 Tetín, všem přednášejícím, všem účastníkům a divákům, Hance Plotové, Honzovi Lenartovi, obci Tetín, Tetínským hasičům. Bez vaší pomoc a účasti by se akce nezdařila.

Co nás čeká příště?  Možná nový prostor pro konání akce, ale jistě opět v Českém krasu. Možná právě tvoje přednáška. Možná i něco jiného, přijď se podívat.

Své náměty, podněty a nápad nejen na přednášky a prezentace pište na email: tetin@speleo.cz

Za organizační tým Martin Majer ZO ČSS 1-02 Tetín

Dubnový sumář

V měsíci dubnu jsme s bravurou zvládli:

Tři akce na údržbě a zvelebování základny

Čtyři mapovací-fotografické akce

Pět akcí na geodetické zaměření vchodů

Šest kopacích akcí na našich lokalitách – opět bez objevů

Kromě toho jsme zanechali nesmazatelnou stopu na Speleofóru – viz samostatný článek, oslavili na základně čarodějnice a uspořádali tradiční jarní expedici do Slovinska.

Dokumentace Západní jeskyně a následná zasloužená odměna (foto C.)

Dozvuky Speleofóra

Speleofórum 2024 se uskutečnilo ve dnech 19.-21.4. ve Sloupu a tetínští jeskyňáři na něm zanechali ještě hlubší stopu než obvykle. Počínaje účastí, neb bylo lze mezi účastníky najít Bóžu, Markétu, Lenku s Bertíkem či Terku, jimž zdatně sekundovali Uzel s Frantou, Netopejr, Cimbál, Jirka Pouček a Petr Hlaváček s Tondou a Kájou.

V rámci bloku dětských prezentací Tonda zachraňoval čest nejen tetínské skupiny, ale společně s L. Gablíkovou i českokrasového jeskyňářství a vlastně i jeskyňářství českého, jsouc jedinými nemoravskými (re)prezentanty.

Účastníci dětských prezentací

V rámci tradičního přednáškového bloku jsme rozvážně pohovořili o našich aktivitách v Izraeli a na Sokotře

Při slavnostním zakončením jsme pobrali tři z pěti možných cen. Sehraná trojice Hejna, Majer, Kolčava získala za Nedělní jeskyni cenu ediční rady za nejlepší článek ve sborníku Speleofóra. Ještě sehranější dvojice Hejna-Jakovenko převzala nejdříve cenu diváků za nejlepší poster a poté cenu předsednictva za nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí, oboje za Sokotru.

Co k tomu dodat, dobře my.

Cimbál s Maykem přebírají cenu ediční rady za nejlepší článek ve sborníku Speleofórum.

Markéta s Cimbálem přebírají cenu účastníků Speleofóra za nejlepší posterovou prezentaci.

Markéta s Cimbálem přebírají cenu předsednictva za nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí.