Český neKras 2024

V sobotu 23. března se uskutečnil třetí ročník konference Český neKras. Letošní akce proběhla nad očekávání skvěle a to doslova. Trochu jsme se obávali, že se již do prostory salónku kulturního domu na Tetíně nevejdeme. Trochu jsme se obávali, že souběh s plesem tetínských fotbalistů přinese přetížení obsluhy restaurace a fronty na WC. Trochu jsme se obávali, jestli vše klapne. Vešli jsme se, obsluha skvěle stíhala obě akce, fronty se netvořili, vše klaplo. Novinkou tohoto ročníku byl stánek ČSS s tiskovinami a reklamními předměty ČSS, kterou nezajistil nikdo jiný než náš předseda ČSS Leny.

Program byl velice pestrý, složený ze 4 přednášek. Dokonce se téměř povedlo dodržet i celkový čas akce. Na úvod dostal slovo Leny, náš oblíbený předseda ČSS. Upozornil účastníky na stánek ČSS a anketu předsednictva.

První přednášející Michal Filippi zastoupil chybějícího kolegu Jiřího Bruthanse a prezentoval velmi poutavou prezentaci jejich skvělé práce zabývající se zvětrávání pískovců a jiných granulárně se rozpadajících hornin. Přednáška prezentovala přístupnou formou nejzajímavější informace a souvislosti těchto studií. Jelikož výsledky těchto studií byly publikovány v zahraničních odborných časopisech a nemusejí být pro běžného zájemce o tato témata snadno přístupné, proto jsme s nadšením sledovali Michalovo přednášku bohatě ilustrovanou řadou fotografií a videosekvencí zachycující studované jevy a jejich průběh při experimentech.

Druhou prezentaci představila Tereza Staňková, studentka Ostravské univerzity a členka ČSS ZO 7-01 Orcus. Představila nám výsledky speleologického průzkumu v dosud téměř nedotčené krajině Hrubého Jeseníku, kde bylo v roce 2023 objeveno celkem 11 nekrasových jeskyní. Nejdelší z nich, složitý systém Poslední úkryt-Marinina, dosahuje délky 109 m.

Třetí prezentace Josefa Loha nás zavedla do západní části přírodního parku Džbán do okolí Libušína, kde v 80. a 90. letech pod vedením Milana Hlásenského v rámci Stanice mladých ochránců přírody při SOU Poldi SONP Kladno, byly nalezeny a zdokumentovány rozsedlinové (trhlinové) jeskyně propasťovitého charakteru, které se vytvořily v křídových opukách bělohorského souvrství.

Poslední čtvrtou prezentací nás provedl Přemek Brzák ze ZO Českého svazu ochrany přírody Netopýr Varnsdorf, ve které představil pestrost podzemí Šluknovska a Lužických hor na příkladech: pseudokrasové jeskyně na Milštejně, selské studny v Mikulášovicích, podzemní náhony u Naděje, podzemní pivovar Lemberk a niklový důl v Rožanech.  Prezentace byla doprovázena řadou plánků a schémat a poutavým vyprávěním.

Po bloku přednášek a prezentací salónek žil dále diskuzemi a debatami speleologů ještě dlouho do noci.

Na závěr se patří poděkovat: všem, kteří se podílely na organizaci tedy především členům ZO ČSS 1-02 Tetín, všem přednášejícím, všem účastníkům a divákům, Hance Plotové, Honzovi Lenartovi, obci Tetín, Tetínským hasičům. Bez vaší pomoc a účasti by se akce nezdařila.

Co nás čeká příště?  Možná nový prostor pro konání akce, ale jistě opět v Českém krasu. Možná právě tvoje přednáška. Možná i něco jiného, přijď se podívat.

Své náměty, podněty a nápad nejen na přednášky a prezentace pište na email: tetin@speleo.cz

Za organizační tým Martin Majer ZO ČSS 1-02 Tetín

Ocenění pro Bidla a konference Česká neKras

V sobotu 25.3. se za účasti zhruba padesáti návštěvníků konal v salónku tetínské hospody 2. ročník konference Český neKras.

Před vlastní konferencí převzal zakladatel tetínské skupiny J. Plot z rukou tetínského starosty čestné uznání za zásluhy na rozvoji a prezentaci Tetína. Stal se tak po M. Hahnovi druhým držitelem čestného uznání z řad tetínských jeskyňářů.

Odbornou část konference zahájili M. Majer a M. Hejna prezentací průzkumu nekrasových jevů na Křivoklátsku. Na ně navázali J. Moravec a F. Dušejovský novinkami z Broumovska. S historií a současností výzkumu a průzkumu jeskyní v Labských pískovcích seznámil účastníky J. Kukla a poté pohovořil J. Mertlík o nutnosti přeorganizovat současnou klasifikaci nekrasových jevů. Celý večer zakončili M. Hejna a M. Jakovenko vyprávěním o nekrasových sufózních jeskyních v Izraeli.