Ocenění pro Bidla a konference Česká neKras

V sobotu 25.3. se za účasti zhruba padesáti návštěvníků konal v salónku tetínské hospody 2. ročník konference Český neKras.

Před vlastní konferencí převzal zakladatel tetínské skupiny J. Plot z rukou tetínského starosty čestné uznání za zásluhy na rozvoji a prezentaci Tetína. Stal se tak po M. Hahnovi druhým držitelem čestného uznání z řad tetínských jeskyňářů.

Odbornou část konference zahájili M. Majer a M. Hejna prezentací průzkumu nekrasových jevů na Křivoklátsku. Na ně navázali J. Moravec a F. Dušejovský novinkami z Broumovska. S historií a současností výzkumu a průzkumu jeskyní v Labských pískovcích seznámil účastníky J. Kukla a poté pohovořil J. Mertlík o nutnosti přeorganizovat současnou klasifikaci nekrasových jevů. Celý večer zakončili M. Hejna a M. Jakovenko vyprávěním o nekrasových sufózních jeskyních v Izraeli.

Komentáře nejsou povoleny.