Ocenění výroční zprávy ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 2021

Naše výroční zpráva za rok 2021 byla oceněna na letošním ročníku Speleofora. Vážíme si tohoto ocenění a předkládáme zde fotografie tištěné verze této zprávy.